วิธีการยกเลิกเป็นสมาชิกเกษตรกร ผ่านแอปฯเพื่อรับสิทธิเงินเยียวยา 5,000 บาท

ถือว่าเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่พูดถึงกันอย่างมาก จากการลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com รับเงินเยียวยา 5,000 บาท แต่ไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่าเป็นเกษตรกร!? มีชื่ออยู่ทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ  ล่าสุด ทางด้านเพจ Digital DOAE ได้โพสต์ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน Farmbook เปิดให้ปรับปรุงข้อมูลหรือสามารถยกเลิกเป็นสมาชิกเกษตรกร โดยระบุว่า..

        โดยตอนนี้ แอปพลิเคชัน Farmbook เปิดให้ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช ในหมวด 2 เรียบร้อยแล้ว หัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรสามารถดำเนินการปรับปรุงได้มูลผ่านแอปพลิเคชันได้

        เน้น !!! ผู้ปลูกพืชนะคะ ถ้าเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เช่น ไก่ เป็ด เป็นของกรมปศุสัตว์ และ เลี้ยงปลา กรมประมงนะคะ ทั้งนี้..ระบบมีการบันทึกประวัติการปรับปรุงข้อมูลในทุกหมวดหมู่เพื่อเป็นหลักฐานไว้ด้วยแล้วค่ะ

          1. ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ : กรอกชื่อผู้ใช้ หรือ รหัสผ่าน ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขเกษตรกร 12 หลัก ที่ได้จากการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

        2. เมนู แจ้งปลูก จะขึ้นเอกสารสิทธิ์ วันที่ปลูก วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ชนิดของพืชที่ปลูก

        3. เมนู ภาพถ่ายแปลง จะมีการระบุแปลงที่ปลูก-เอกสารสิทธิ์-เนื้อที่-รวมไปถึงพันธุ์พืชที่ปลูก

4. เมนู ตรวจสอบการโอนเงินของ ธ.ก.ส. : จะมีการแจ้งว่า โครงการสนับสนุนการผลิต และเงินอุดหนุนเกษตรกรที่รัฐบาลแจ้งโอนนั้น ท่านได้รับหรือยัง รวมทั้งยังมีโครงการและมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านสามารถเข้าร่วมได้

สำหรับใครที่อยากปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช  หัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรสามารถดำเนินการปรับปรุงได้มูลผ่านแอปพลิเคชันได้ หรือว่าใครที่อยากยกเลิกก็ทำได้เลยนะคะ เพื่อสิทธิและผลประโยชน์ของตัวเองค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Digital DOAE