ดวงคนเกิด 2 วันนี้ทำคุณกับคนอื่นไม่ขึ้น แถมยังโดนตลบหลังอีก !!!

หมอเค้ก Magic designs ได้เผยดวงทายทักดวงวันเกิดว่า คนเกิด 2 วันต่อไปนี้ ชีวิตมักทำบุญกับคนไม่ขึ้น เกิดมาเป็นผู้ใหญ่แต่ไม่ใช่ผู้รับ ต้องระมัดระวังโดนตลบหลัง !!!

คนเกิดวันอาทิตย์

คนเกิดวันพฤหัสบดี

คนเกิดวันอาทิตย์ และวันพฤหัสบดี โดยคนเกิดวันอาทิตย์ เกิดมาเป็นที่พึ่งเกิดมาเป็นผู้ให้ เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ที่สองแสงให้โลก แต่ถูกมนุษย์ด่าเช้าเย็น ว่าทำให้โลกร้อน ทั้งที่เป็นฝีมือมนุษย์

ส่วนคนเกิดวันพฤหัสบดีคือวันครู ดาวแห่งความรู้และสติปัญญา ดวงแห่งการให้การตักเตือน เมื่อครูสอนศิษย์ให้คำปรึกษาคนอื่น ใช้คำตรงๆ คนมักไม่ชอบ ช่วยผู้อื่น ช่วยแบบไม่ดูสันดานคน สุดท้ายก็ทำลายด้วยคำว่า ศิษย์ล้างครู

%d bloggers like this: