เปิดหลักฐานเด็ด! ข้อตกลงก่อนอยู่ คอนโดหรู เคารพวิถีชุมชนเดิม อย่ากระทบ วัดไทร

เปิดหลักฐานเด็ด! จากกรณี คอนโดหรู ย่านพระราม 3 ได้ร้องเรียน วัดไทร ว่าการ ตีระฆัง ของวัดเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยในคอนโดดังกล่าว จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง

วันที่ 4 ต.ค. นายสนธิ คชวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า กรณีพระวัดไทรตีระฆังรบกวนประชาชนบนคอนโดมิเนียมกับรายงาน EIA

1.รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ “Star View” ของบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่บนถนนพระราม 3 ขนาดพื้นที่โครงการ 7 ไร่ 25 ตารางวา ขนาด 2 ห้องนอน 77 ตารางเมตรห่างจากวัดไทร 800 เมตร ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ. เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555

2.มาตรการป้องกันและลดผลกระทบช่วงเปิดดำเนินการทีได้รับความเห็นชอบและถูกกำหนดเป็นเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตในเรื่องคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต กำหนดไว้ดังนี้

ข้อที่ 10 กำหนดให้นิติบุคคลชี้แจงผู้อยู่อาศัยในโครงการให้เข้าใจและยอมรับในวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมรวมถึงจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้คนในโครงการได้เข้าร่วมกิจกรรมกับวัดไทรในโอกาสหรือวันสำคัญต่างๆ เพื่อให้ชุมชนและโครงการสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกันได้

ข้อที่ 11 ให้มีการจัดตั้งกรรมการร่วมกันในแต่ละชุมชนหรือศาสนาที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ เพื่อร่วมกันติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ และหาแนวทางในการแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นร่วมกัน

ข้อที่ 12 ประชาสัมพันธ์/ขอความร่วมมือผู้พักอาศัยภายในโครงการ ไม่ปฏิบัติกิจกรรมใดๆที่รบกวนหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ในวัดไทร

เห็นได้ว่าผู้ที่จะเข้าพักอาศัยจะต้องได้รับทราบและยอมรับวิถีชีวิตและธรรมเนียมประเพณีของชุมชนและวัดไทรก่อนแล้ว สำนักงานเขตบางคอแหลมซึ่งเป็นหน่วยงานอนุญาตเคยได้อ่านรายงานอีไอเอหรือไม่และทำหนังสือไปตักเตือนวัดเรื่องการตีระฆังได้อย่างไร

นายสนธิ ระบุอีกว่า เขตมีหน้าที่กำกับดูแลให้ปฎิบัติตามมาตรการใน EIA อยู่แล้วจึงต้องทราบข้อกำหนดทุกข้อ ดังนั้น ต้องอ่านข้อกำหนดในรายงานก่อนจะออกหนังสือ กล่าวคือ EIA บอกแล้วว่าคนที่อยู่บนคอนโด ต้องยอมรับวิถีชีวิตและการดำเนินการของชุมชน ซึ่งรวมถึงวัดด้วย

ในเมื่อเป็นข้อกำหนดของเงื่อนไขการอนุญาตให้เปิดคอนโดนี้ เขตจึงไม่ควรออกหนังสือเตือนวัด แต่ต้องเรียกคนร้องมาทำความเข้าใจกับเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตของคอนโดนี้

ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวสด

%d bloggers like this: